Kniha Dva kamarádi Sočská fronta očima dvou přátel
Děkujeme – úvod Aktuálně Proč to děláme O knize Ukázka textu Fotogalerie Objednávka knihy

Děkujeme

Kniha Dva kamarádi by nemohla vzniknout bez vstřícnosti a ochoty pana Miroslava Mikmeka a MUDr. Zuzany Klimešové,kteří jsou vlastníky materiálů, jež si jejich dědové, Jan Burian a Antonín Fuchs, dovezli z Velké války.

Poděkování patří panu Mgr. Borisi Ekrtovi, z jehož odborné studie bylo čerpáno při zpracování životopisu Antonína Fuchse a který rovněž velmi ochotně zapůjčil některé z fotografií publikovaných v knize.

Bez ochoty a práce paní Markéty Vankové, Nejca Ribiča a Nine Stanković by nebyly deníky zpřístupněny slovinským čtenářům. Velký dík za informace k současnému slovinskému Krasu patří speleologu Martinu Vítkovi ze Speleoklubu Vratíkov.

Publikace velikosti A4 je na 168 stranách kromě úvodu a závěru rozčleněna do 14 kapitol.
80 stran textu ilustruje 116 fotografií a 9 mapových listů.

repliky hodinek rolex breitling repliky hodinek

Objednávka:
GOLEMPRESS, s.r.o.,
Mírová 891, 561 51 Letohrad,
www.golempress.cz
E-mail: info@dvakamaradi.cz
Tel.: +420 465 466 467