Kniha Dva kamarádi Sočská fronta očima dvou přátel
Děkujeme – úvod Aktuálně Proč to děláme O knize Ukázka textu Fotogalerie Objednávka knihy

Aktuálně

Slavnostní představení knihy

V úterý 16. května 2017 jsme v příjemném prostředí salonku Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze představili veřejnosti knihu „Dva kamarádi“. Pozvané hosty, mezi nimiž byl i starosta města Letohrad Petr Fiala, starosta města Žamberk Jiří Dytrt a ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Dr. Jiří Hutečka, srdečně přivítal Jeho Excelence velvyslanec Slovinské republiky v Praze pan Leon Marc. Uvedení knihy do života se zúčastnili také vnuk autora válečných deníků Jana Buriana Miroslav Mikmek a pravnuk autora fotografií Antonína Fuchse David Klimeš. Atmosféru slavnostního podvečera svojí přítomností dokreslili rovněž členové Klubu vojenské historie Pardubicko v dobových uniformách.

Odhalení pomníku českým vojákům v obci Hudi Log (Slovinsko)

Před sto lety se malebná vesnička Hudi Log a její okolí ve slovinském Krasu změnilo v hotové peklo. Stovky vojáků, především z českých pluků armády Rakouska-Uherska, se přikrčeny schovávaly před smrtící palbou italské dělostřelecké přípravy a očekávaly italský útok. Po selhání pluků 16. a 7. divize rakousko-uherské armády, se čeští vojáci z 10. divize na severním úseku obrany sboru dostali do kritické situace. I když se Italům podařilo vniknout do první obranné linie čáslavského 21. pěšího pluku, byli bleskovým protiútokem dvou praporů vysokomýtského pluku č. 98 a záložní rotou čáslavského IV. praporu zastaveni a obranná linie tak byla obnovena. Nejvýznamněji do obranných bojů zasáhl II. prapor čáslavského 21. pěšího pluku, jehož vojáci nedovolili italským vojskům obrannou linii prorazit. Proti necelým 2 tisícům českých vojáků tak postupovalo téměř 15 000 italských vojáků, kteří však neuspěli. Čeští vojáci tak Italům předvedli vynikající obrannou bitvu, jejíž rozsah byl vzpomenut i v hlavním městě Rakouské monarchii, ve Vídni. Tento čin českých vojáků, zejména z čáslavského 21. pěšího pluku byl hodnocen jako mimořádný a jeho bojová činnost charakterizována slovy, že „pluk se držel jako skála v moři“. Právě vojákům čáslavského pluku byl v pátek dne 26. května 2017 v obci Hudi Log odhalen pomník. Tímto aktem chtěli iniciátoři jeho výstavby připomenout nejen čáslavské vojáky, ale všechny chrabré vojáky z Českých zemí, kteří nedobrovolně, avšak se ctí, prošli peklem fronty na Krasu. Vzpomínková akce, které se zúčastnilo kolem stovky návštěvníků (z toho 35 dorazilo z České republiky), nebyla v žádném případě oslavou militarismu či vzývání Rakouska-Uherska, tedy státního útvaru, který zanikl po skončení 1. světové války. Cílem setkání bylo uctění památky předků, jejichž životy byly nedobrovolně spojeny se slovinským Krasem. A to jak těch, kteří hrůzy I. světové války přežili, tak těch, kteří ve Slovinské zemi odpočívají na věky.

Výstavba pomníku byla realizována za finančního přispění Jozefa Vričana a dalších soukromých osob z řad speleologů z České republiky, kteří se téměř 20 let podílejí na výzkumu jeskyní a kaveren ve slovinském Krasu. Samotnou stavbu provedli čeští speleologové pod vedení Antonína Chaloupky a Martina Vítka na jaře tohoto roku. Jak výstavba pomníku, tak i jeho odhalení by nebylo možné uskutečnit bez aktivní pomoci slovinských přátel - pana Martina Švagelja a členů Jeskyňářského klubu v Temnici (Jamarski klub Temnica).

Na slavnostní akci jme nemohli chybět. Deníkové zápisky Jana Buriana ilustrované fotografiemi Antonína Fuchse, jež jsou obsahem naší knihy "Dva kamarádi", se totiž přímo týkají těchto míst a událostí. Kniha se u slovinských zájemců o historii setkala s velkým ohlasem, našemu vydavatelskému počinu věnovala pozornost rovněž slovinská televize. Odkaz zde: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174473830 Naše vydavatelství rovněž u příležitosti odhalení pomníku vydalo limitovanou sérii pohlednice s námětem dobové pohlednice pěšího pluku č. 21, kterou obdrželi všichni účastníci akce.

Objednávka:
GOLEMPRESS, s.r.o.,
Mírová 891, 561 51 Letohrad,
www.golempress.cz
E-mail: info@dvakamaradi.cz
Tel.: +420 465 466 467